INFORMÁCIE

ČO JE TO BARF?

Pokiaľ ide o potraviny a výživu psíkov a mačičiek, BARF je skratka anglického výrazu pre najprirodzenejší spôsob kŕmenia "Bilogically Appropriate Raw Food" (bilogicky vhodná surová potrava) alebo "Bones and Raw Food" (kosti a surová strava). Pri tomto spôsobe výživy kŕmite vaše zvieratko čo možno najprirodzenejším spôsobom - prírodnou, čerstvou, surovou stravou, ktorá vychádza z jeho biologických predispozícií. V určitých prípadoch však možno  kŕmenie upraviť a skrmovať masko a prílohy vo varenej forme. Kŕmenie takouto potravou je najlepším alternatívou pre vášho domáceho spoločníka, pretože jemu prirodzená surová strava maximalizuje jeho šance na dlhý a aktívny život.